Logo Kancelaria Parkitny

Księgowość

Świadczymy usługi w ramach księgowości finansowej oraz rachunkowej. Współpracujemy z podmiotami o zróżnicowanej specyfice, nie ograniczając się do wybranych branż.

Obsługujemy też firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa. Poniżej znajduje się pełen zakres czynności, które wykonujemy w ramach usług księgowych.

Oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości;
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych;
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR;
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych);
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS;
 • Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia.
Zapytaj o ofertę

Kadry i Płace

Nasza Kancelaria nie tylko zajmie się naliczaniem wynagrodzeń i sporządzaniem deklaracji do ZUS, ale wyręczy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Oferujemy:

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników;
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS;
 • Sporządzanie umów o pracę i innych niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • Prowadzenie akt osobowych;
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • Obsługa umów zleceń;
 • Obsługa umów o dzieło;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
Zapytaj o ofertę

Doradztwo podatkowe

Zapewniamy pełne wsparcie przedsiębiorcom oferując pomoc współpracującego z Kancelarią doradcy podatkowego. Zapewnia on pomoc w zakresie doboru najlepszych rozwiązań, które pozwalają naszym Klientom na maksymalnie komfortowe prowadzenie i zarządzanie firmą. Dzięki temu ułatwiamy naszym Klientom sprawne poruszanie się po skomplikowanych i zmiennych przepisach podatkowych, oferując pełne bezpieczeństwo podatkowe.

Oferujemy:

 • Wsparcie doradcy podatkowego w zakresie VAT, CIT i PIT oraz podatku od nieruchomości;
 • Wsparcie w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności klienta;
 • Analiza umów, porozumień lub innych dokumentów prawnych pod względem poprawności ich konstrukcji;
 • Wsparcie przy kontrolach podatkowych.
Zapytaj o ofertę